wisc-iv-zeka-testi-banner

WISC IV Nedir?

WISC IV, 1970’lerden beri kullanılan WISC-R zeka testinin geliştirilmesi ile hazırlanan günümüzdeki gençlere daha uyum sağlayan modern bir zeka testidir. Günümüzde teknolojinin ve eğitimin gelişmesiyle birlikte çocukların zihinsel algıları da değişmektedir. Bunun sonucunda zeka testlerinin de etkinliği azalmıştır. WISC IV, bu durumdan hareketle çocuğun dış dünya ile olan ilişkisini daha iyi anlamayı ve çocuğu içinde yaşadığı dünyanın koşullarına göre değerlendirmeye yardımcı olmayı amaçlar. WISC IV, çocuğun uyum sorunlarını, akademik performansını, sosyal becerilerini değerlendirmek ve gelişim süreçlerini izlemek amacıyla uygulanabilir. Testin sonucu puan olarak bildirilmez. Çocukların etkilenmesini engelleyen bu yaklaşım sayesinde çocuğun yönelimlerine, yeteneklerine ve zayıf yönlerine odaklanma sağlanır.

WISC IV Zeka Testi Nedir?

WISC IV zeka testi, zihinsel beceri setine ayrılmış 10’u temel ve 5’i yedek olmak üzere toplam 15 alt testten oluşur.Temel alt test kullanımının çeşitli nedenlerle uygun olmadığı durumlarda yedek alt test kullanılır ve her çocuk için önerilen kullanım 10 temel alt testtir. Testin uygulanma süresi çocuğun hızına bağlıdır ve standart uygulama süresi 90-120 dakika arasıdır.

WISC IV Zeka Testi Nasıl Yapılır?

WISC IV zeka testi, yaklaşık 1,5-2 saat arasında uygulanır ancak çocuğun bu konuda kendini rahat hissetmesi için esnek bir program kullanılır. Bazı çocukların testi tamamlaması daha uzun sürebilir veya çocuk testin ortasında sıkılıp devam etmek istemez. Her iki durumda da çocuğa yardım etmek önemli bir husustur.

WISC IV testi, iki oturum şeklinde uygulanır. İlk oturumda yapılan ön görüşme doğrultusunda, ebeveynlerden çocuğun gelişim öyküsü, aile yaşamı, okul başarısı ve sosyal yaşamı hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler alınır. Testin belirli bir nedenle (idrar kaçırma, fazla öfke vb.) gerekli olması durumunda, duruma ilişkin ayrıntılar öğrenilir. Devamında aynı gün içerisinde çocuğa test uygulanır.

İkinci oturumda ise test sonuçları aileye verilir. Eğer testi bir okul veya eğitim kurumu istediyse ilk olarak aile bilgilendirilmesi yapılır. Aile kabul ettikten sonra testin sonuçları sorumlu kuruma verilir.

WISC testini, 1 yıl sonra tekrar uygulamak mümkündür ancak aynı yıl içerisinde birden çok kez yapılan denemeler verimli sonuçlar vermeyebilir.

WISC IV İndeksleri

WISC IV’ün dört ana indeksi bulunmaktadır ve bu endeksler neyin ölçüldüğünü gösterir.

  1. Sözel Anlama İndeksi (VCI): Bu gösterge, bir çocuğun soruları dinleme, resmi ve gayri resmi eğitimden bilgilere erişme, cevaplar yoluyla akıl yürütme ve fikirlerini yüksek sesle ifade etme becerisini değerlendirir.
  2. Algısal Muhakeme İndeksi (PRI): PRI, bir çocuğun problemleri inceleme, görsel motor ve görsel becerilerini kullanma, düşünceleri organize etme, çözüm bulma ve test etme becerisini değerlendirir.
  3. Çalışma Belleği İndeksi (WMI): WMI, bir çocuğun yeni bilgileri ezberleme, kısa süreli bellekte tutma, konsantre olma ve bu bilgileri akıl yürütme veya akıl yürütme süreçleri oluşturmak için kullanma becerisini değerlendirir.
  4. İşlem Hızı İndeksi (PSI): PSI, bir çocuğun dikkatini odaklama ve görsel bilgileri hızlı bir şekilde tarama, tanımlama ve sıralama becerisini değerlendirir.

WISC IV zeka testinin önemli bir özelliği, çocukları sınıflandırma ve karşılaştırmadan uzak tutmaktır. Testin sonuçları aile üyeleri veya eğitim kurumları ile paylaşılmaz. Bunun yerine, çocuğun oryantasyonu, başarılı olduğu alanlar ve öne çıkan becerileri belirlenmiş kategorilere göre detaylandırılır. Bunu yaparken her çocuğun kendini ifade edebileceği ve hayatına yön verebileceği alanlar net bir şekilde görünür hale gelir. Böylelikle çocukların bilişsel yeteneklerinin yönelimi de anlaşılabilir.

Randevu Talep Edin

Aşağıdaki formumuzu doldurarak randevu talebinde bulunabilirsiniz.

 

Gönder