agte-gelisim-testi-banner

AGTE Nedir?

Ankara Gelişim Tarama Envanteri testi (AGTE), 0-6 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirilmesinde uygulanan envanter Ankara gelişim envanteri testidir.

AGTE Kimlere Uygulanır?

AGTE, çocuk ruh sağlığı alanında çalışan psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Gelişimsel Tarama Envanteri, 0-3 aydan 48-72 aya kadar bir çocuğun dil gelişimini, küçük kas ve büyük kas gelişimini, zihinsel yeteneğini, sosyal gelişimini ve öz bakım becerilerini değerlendirir.

AGTE Testi Nedir?

Ankara Gelişim Tarama Envanteri aynı zamanda bebek gelişimi hakkında derinlemesine ve sistematik bilgi sağlayan bir değerlendirme aracı olarak da uygulanır. Ankara Gelişim Envanteri uygulanırken, çevre koşullarının çocukların ve bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişimini etkilediği düşünülmektedir.

Gelişimsel gecikmeler açısından risk altında olması muhtemel olan düşük sosyoekonomik düzeylere sahip çocuklara yanıt olarak AGTE puanlarının geliştirilmesine özellikle dikkat edilir. AGTE testi ile anneleri tarafından sağlanan bilgilere dayanarak 6 yaş grubundaki bebeklerin ve çocukların becerileri değerlendirilir. AGTE, çocuğun daha iyi tanınmasında ve çocuğun gelişimi için önemli olan davranışların daha iyi gözlemlenmesine olanak sağlar.

AGTE testinde değerlendirmeler, ebeveyn ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Ankara Gelişim Testi, çocuğu gözlemlerken uygulayan kişiye sorular sorar. AGTE uygulaması tüm çocukların becerilerini adım adım değerlendirir. Nesneleri iki elle tutma becerisinden çocuğun adresini bulma becerisine kadar kronolojik yaş için tüm gelişimsel yeterlilik değerlendirilir. Ankara Gelişim Tarama Envanteri değerlendirme raporu çocuk ve ergen psikiyatrisine verilerek AGTE nin yorumlaması sağlanır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri Nasıl Uygulanır?

Gelişimsel envanterde sorular sadece anne tarafından değil aynı zamanda baba, veli ya da öğretmen tarafından da yanıtlanır ancak bu durumda bilgi verenin çocuk ile kurulan ilişkisinin niteliği önemi söz konusudur.

AGTE, gelişimsel gecikmeler veya anormallikler açısından risk altında olabilecek çocukların ve bebeklerin tespit edilmesini sağlar. AGTE değerlendirmesi ayrıca alınması gereken önlemleri alma fırsatı verir. AGTE test soruları farklı ancak ilgili gelişim alanlarını temsil edecek şekilde düzenlenmiştir.

AGTE sorularının alanları şunlardır;

  • İnce motor becerileri
  • Dil- bilişsel
  • Sosyal beceriler
  • Özbakım

AGTE Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

AGTE puanları, bir çocuğun gelişim düzeyini ölçmek için kullanılır. Çocukların testleri başarıyla geçtikleri durumda, çocukların daha iyi fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişime sahip oldukları ve okulda daha iyi performans gösterme olasılıklarının yüksek olduğu tahmin edilir ancak AGTE puanları tek başına çocuğun okul başarısını tahmin etmek için yeterli olmayıp diğer faktörlerinde de dikkate alınması gerekmektedir.

Randevu Talep Edin

Aşağıdaki formumuzu doldurarak randevu talebinde bulunabilirsiniz.

 

Gönder