aydan-ayrik

Aydan Ayrık

Uzman Klinik Psikolog

[email protected]

+90 (216) 706 46 94

TED Koleji, 2008 mezunudur. İstanbul Kültür Üniversite’si Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş ve Yıldız Teknik Üniversite’si Pedagojik Formasyon alanında eğitimini tamamlamıştır. Kadir Has Üniversite’si Aile Danışmanlığı Bölümü’nü üstün başarı derecesiyle tamamlayan Aydan Ayrık, Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır.

Mersin Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Adolesan ve Çocuk Psikiyatri Kliniği), Mersin Toros Devlet Hastanesi (Yetişkin ve Çocuk Kliniği), Kültür Koleji (Psikolojik Danışmanlık Departmanı) ve birçok tıp merkezi ve hastanelerde görev yapmıştır.

Aydan Ayrık, aktif olarak seminer ve eğitim programları düzenleyip vermektedir. Bunlar Dikkat ve Hafıza, Sosyal Beceri, Sosyal Kaygı, Akran Zorbalığı ve Sınav Kaygısı Eğitim Programları’ dır. Aynı zamanda özel bir danışmanlık merkezinde Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Zeka Testleri, Nöropsikolojik Testler, Kişilik Testleri, Gelişim Testleri’nin sertifika programlarına katılmıştır. Çeşitli proje ve çalışmalarda görev almıştır. Uzmanlık tezinin araştırma konusunu “Öğrencilerin sınav kaygısı ile sosyal kaygı ve mükemmeliyetçilikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi” olarak belirleyip, araştırmasını tamamlamıştır. Lisans tezinin araştırma konusunu “Gebenin içinde bulunduğu trimester dönemi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi” olarak belirleyip, araştırmasını tamamlamıştır. Bilimsel araştırmalar ve projeler yapmayı sürdürmektedir.

Bilişsel Terapinin Kuram ve Temel İlkeleri, Bilişsel Davranışçı Kişilik Kuramı, Depresyon, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozuklukların Bilişsel Davranışçı Kuram ve Terapileri eğitimini tamamlamıştır.

Aynı zamanda Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme ve güçlü bir psikoterapi yaklaşımı olan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisinin eğitimlerini tamamlamıştır.

Oyun Terapisi Eğitimi’ni tamamlamış ve aktif olarak uygulamasını yapmaktadır.

Eğitimler

ted-koleji-logo

TED Koleji

2004 - 2008

2008 yılında TED Koleji’nden mezun oldu.

iku-logo

İstanbul Kültür Üniversitesi

2008 - 2012

İstanbul Kültür Üniversite’si Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

yildiz-teknik-universitesi-logo

Yıldız Teknik Üniversitesi

2012-2016

Yıldız Teknik Üniversite’si Pedagojik Formasyon alanında eğitimini tamamladı.

kadir-has-universitesi-logo

Kadir Has Üniversitesi

2012-2016

Kadir Has Üniversite’si “Aile Danışmanlığı Bölümü”nü üstün başarı derecesiyle tamamladı.

uskudar-universitesi-logo

Üsküdar Üniversitesi

2012-2016

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamladı.

Temel Çalışma Alanları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Öğrenme Bozukluğu

Sınav Kaygısı

Depresyon

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Panik Bozukluk

Obsesif - Kompulsif Bozukluk

Davranım Bozuklukları

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu

Tikler

Karşıt Olma - Karşı Gelme

Dışa Atım Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları

Yaygın Anksiyete Bozuklukları

Fobiler

Yemen Bozuklukları (Anoreksiya Nevroza, Bulumia Nevroza)

Sosyal Beceri Eksiklikleri

Öfke Kontrol Problemleri

İletişim Becerileri Sorunları

Problem Çözme Becerisinin Kazandırılması

İlişkilerde Yaşanan Sorun ve Problemler

Özgüven Temelli Yaşanan Problemler

Stresle Baş Etme Yöntemleri

Uyku Problemleri

Psikolojik Kökenli Bedensel Rahatsızlıklar

Çocuk ve Ergenlerde Kural ve Sınır Problemleri